top of page

🎉 🎉Arabella Oxley - 聯排別墅🎉 🎉                             

一對一諮詢會

日期:     2021年 1月4-15日(週一至週六)
時間:     11:00 am - 7:00 pm

 

諮詢內容: 樓盤介紹,一般澳洲稅務講解,海外物業按揭申請


地點:觀塘偉業街133號東九匯12樓1205室

        (牛頭角站B6出口步行3分鐘)

​查詢:5566 6643 Anthea 林小姐

WhatsApp連接:https://wa.me/85255666643

敬請報名預約!

 

WhatsApp Image 2020-12-24 at 18.03.43.jp
bottom of page