🎉 🎉Arabella Oxley -聯排別墅展銷會🎉 🎉                             

本展銷會均以一對一諮詢形式進行,無需擔心人流太多!

日期:     2021年 1月4 - 15 日(週一至週六)
時間:     11:00 am - 7:00 pm

 

諮詢內容: 樓盤介紹,一般澳洲稅務講解,海外物業按揭申請


地點:觀塘偉業街東九匯133號12樓1205室

        (牛頭角站B6出口步行3分鐘)

​查詢:5566 6643 Anthea 林小姐

WhatsApp連接:https://wa.me/85255666643

敬請報名預約!

 

如何得知我們的睇樓團

©2020 by Australia Bright Property Investment Ltd.

澳寶貝物業投資有限公司

Rm1205, 12/F, 133 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

觀塘偉業街133號1205室 (牛頭角地鐵站B6出口步行3分鐘)